Užtikrinanti rezultatą personalo atrankaPersonalo atranka - rezultatas

Orientuojamės į galutinį rezultatą, kuris, personalo atrankos atveju yra reikalingo darbuotojo suradimas. Dirbame taip, kad be papildomų sąnaudų Jūs tinkamą specialistą turėtumėte visais atvejais, t.y. ir tada, jei:

  • su atrinktais kandidatais susitikote, bet nė su vienu jų nesudarėte darbo sutarties – be papildomo užmokesčio personalo atranką pakartosime tiek kartų, kiek reikės reikalingam specialistui surasti;
  • mūsų atrinktas specialistas neišdirbo pas Jus trijų – šešių mėnesių – taip pat be papildomo užmokesčio pakartotinai įvykdysime personalo atrankos projektą.
 

Atrasime tinkamiausiusTinkamiausi

Geriausių specialistų pritraukimui deriname įvairius žinutės apie laisvą darbo vietą transliavimo ir potencialių kandidatų sudominimo kanalus: nuo socialinių tinklų ir nuolat pasipildančios duomenų bazės iki darbo skelbimų portalų ir asmeninių kontaktų.
Informacijos sklaidos planą rengiame ir koreguojame vykdydami personalo atrankos projektą kiekvienam užsakymui individualiai.

 
 

Daugiau nei tik surastas darbuotojasDaugiau

Nors personalo atrankos tikslas yra surasti tinkamiausią darbuotoją, tačiau šie projektai, kaip pridėtinę vertę Jums suteiks:

  • informaciją apie kandidatų dalykinę ir socialinę kompetencijas;
  • jų atitikimo lūkesčiams įvertinimą;
  • konsultacijas prieš pasirenkant vieną iš kelių kandidatų.
 

Kaip mes vykdome personalo atranką

Jums siūlome du personalo atrankos variantus: pilną arba dalinę atranką.