Saugus darbas

Darbuotojų sauga ir sveikata

  • Atliekame darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų auditus;
  • Organizuojame profesinės rizikos įvertinimo darbus ir koordinuojame profesinės rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą;
  • Parengiame darbuotojų saugos ir sveikatos norminius aktus;
  • Konsultuojame ir dalyvaujame tiriant incidentus, nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui iš/ į darbą;
  • Konsultuojame parengiant nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones;
  • Instruktuojame darbuotojus numatytu periodiškumu.

 


 

Paslaugų organizavimas

Jums siūlome dvi darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo formas:

  1. Vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar dalį jų. Šiuo atveju visus su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius darbus patikite mums.
  2. Teikiame darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas pagal poreikį. Tai pavienių paslaugų suteikimas atsižvelgiant į Jūsų poreikius.